درباره ماcompany_intr_hd_ico

تمرکز بر
قطعات ترمز هیدرولیک

Quzhou Hipsen Trading Parts Co., Ltd. در سال 2015 با سرمایه ثبت شده 5 میلیون یوان تاسیس شد.ما شرکتی هستیم که توانایی تحقیق و توسعه و بخش تولید و بازاریابی را داریم.کارخانه ای به نام Quzhou Hipsen Vehicle Parts Co., Ltd. (به اختصار "HBS") با مساحت ساختمان 3000 متر مربع وجود دارد.

abouitmg

ما را انتخاب کنید

ما خدمات حرفه ای خود را ارائه خواهیم داد، به حل مشکل ترمز برای وسایل نقلیه شما کمک می کنیم.

اخبار بازدید از مشتری